CATER: Central Access Terminal

Central Access Terminal

CENTRAL ACCESS TERMINAL

 

PERKHIDMATAN

ITEMPENERANGANSTATUS

Frog VLE

Portal pembelajaran kendiri Frog VLE SK Sena.

Beroperasi

SISTEM-SISTEM
KEMENTERIAN
DAN JABATAN

SPS - Sistem Pengurusan Sekolah
APDM - Aplikasi Pangkalan Data Murid KPM
SAPS - Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah
SSDM - Sistem Salahlaku Disiplin Murid
e-PIDP - Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan Pendidikan
EMiS - Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan
HRMIS - Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia
e-GTukar - Sistem Pertukaran Guru
e-Penyata Gaji - Sistem Maklumat Gaji
e-HASiL - Sistem Pengurusan Pendapatan
e-Penarafan - Sistem Penarafan Sekolah (SKPM)
e-Perlu - Sistem Data Keperluan Sekolah
e-Operasi - Sistem Pengoperasian Data
STS - Sistem Laporan Kerosakan Peralatan ICT
SSQS - Sistem Penarafan Sekolah Bestari

Beroperasi
Dapatkan kaedah
penggunaan, alamat
dan katalaluan
daripada AJK CATER
berhampiran anda.

TEMPLATE
MUKA DEPAN
DOKUMEN RASMI

Template KosongTemplate Contoh

Beroperasi