Sekolah Kebangsaan Sena

Senarai Kursus ICT Dan Multimedia Dalam Sumber Terbuka

Senarai tajuk-tajuk kursus ICT dan Multimedia berasaskan Sumber Terbuka dan Bebas yang disediakan untuk guru dan murid di SK Sena. Sumber tenaga pengajar dan fasilitator ialah dari Universiti Malaysia Perlis dan Sekolah Kebangsaan Sena.

BIL.

TAJUK DAN HURAIAN

ANGGARAN
TEMPOH

KEPERLUAN
ASAS

1

Pengenalan Kepada Perisian Sumber Terbuka dan Bebas

 1. Konsep Perisian Sumber Terbuka dan Bebas

 2. Sejarah pembangunan

 3. Kelebihan menggunakan Perisian Sumber Terbuka dan Bebas

 4. Inisiatif Perisian Sumber dan Bebas di seluruh dunia

Tahap Pembelajaran: Permulaan

1/2 hari

---

2

Pemasangan GNU/Linux (Ubuntu)

 1. Kaedah pemasangan menggunakan CD / DVD dan USB

 2. Konfigurasi dan keperluan pemasangan (server atau Desktop)

 3. Konsep partitioning dalam dual-booting dan bootloader (GRUB)

 4. Langkah-langkah pemasangan

Tahap Pembelajaran: Permulaan hingga pertengahan

1/2 hari

---

3

Pengenalan Kepada Sistem Operasi GNU/Linux (Ubuntu)

 1. Apa itu GNU/Linux?

 2. Antaramuka GNOME dan KDE

 3. Pengurusan Display dan Appearances

 4. Pengurusan pengguna menggunakan GUI

 5. Struktur sistem GNU/Linux

 6. Pengurusan kebenaran menggunakan GUI

 7. Aplikasi sedia ada dalam GNU/Linux

 8. Pengurusan pakej menggunakan GUI

 9. Pengurusan sistem menggunakan GUI

 10. Arahan alternatif dalam Command-Line Interface (CLI)

 11. Asas operasi server (SSH, FTP dan HTTP)

 12. Perkongsian data dalam GNU/Linux

Tahap Pembelajaran: Permulaan hingga pertengahan

2 hari

Cadangan:
Pemasangan
GNU/Linux

4

LibreOffice - Set Perisian Produktiviti Pejabat

 1. LibreOffice Writer

 2. LibreOffice Impress

 3. LibreOffice Calc

 4. LibreOffice Draw

 5. Menerbitkan dokumen dalam bentuk PDF, HTML dan Flash

Tahap Pembelajaran: Permulaan

1 - 2 hari

Cadangan:
Pemasangan
GNU/Linux

Cadangan:
Pengenalan Kepada
Sistem Operasi
GNU/Linux

5

Kdenlive - Suntingan Video

 1. Penyuntingan non-linear

 2. Antaramuka Kdenlive

 3. Peralatan yang disediakan dalam Kdenlive

 4. Menukar format video menggunakan ffmpeg

 5. Memasukkan, memotong dan menyusun klip

 6. Memasukkan kesan khas untuk video dan audio

 7. Memasukkan transisi video

 8. Rendering dan format output berdasarkan sasaran

Tahap Pembelajaran: Permulaan hingga pertengahan

2 hari

Kursus:

Pemasangan GNU/Linux

Pengenalan Kepada Sistem Operasi GNU/Linux

Perisian:
ffmpeg

6

GIMP - Manipulasi Grafik

 1. Antaramuka GIMP

 2. Peralatan yang disediakan dalam GIMP

 3. Manipulasi grafik menggunakan peralatan dalam Toolbox

 4. Manipulasi grafik menggunakan filters

 5. Manipulasi warna

 6. Penghasilan bahan grafik menggunakan teks dan bentuk-bentuk asas

 7. Output dan format imej berdasarkan sasaran

Tahap Pembelajaran: Permulaan hingga pertengahan

2 hari

---

7

Ardour - Suntingan Audio

 1. Antaramuka Ardour

 2. Peralatan yang disediakan dalam Ardour

 3. Menukar format audio menggunakan ffmpeg

 4. Konfigurasi track

 5. Memasukkan, memotong dan menyusun bahan audio

 6. Rakaman audio secara langsung ke dalam Ardour

 7. Manipulasi audio menggunakan kesan-kesan khas

 8. Rendering dan konfigurasi output

Tahap Pembelajaran: Permulaan hingga pertengahan

2 hari

Kursus:

Pemasangan GNU/Linux

Pengenalan Kepada Sistem Operasi GNU/Linux

Perisian:
ffmpeg
JACK

8

Inkscape - Vector Graphics

 1. Antaramuka Inkscape

 2. Konfigurasi dokumen

 3. Peralatan yang disediakan dalam Inkscape

 4. Manipulasi bentuk-bentuk asas sebagai object dan path

 5. Manipulasi teks sebagai object dan path

 6. Penghasilan bahan vector graphics menggunakan peralatan yang disediakan

Tahap Pembelajaran: Permulaan

1 hari

---

9

Scratch - Pengaturcaraan Mudah

 1. Konsep pengaturcaraan komputer

 2. Pengenalan kepada Scratch

 3. Antaramuka Scratch

 4. Konsep Sprite, Stage, Script, Costume / Background dan Sound

 5. Sistem koordinat dalam Scratch

 6. Pengenalan kepada blok-blok arahan dalam Scratch

 7. Penggunaan arahan-arahan asas dalam blok Motion, Control dan Looks

 8. Penggabungan arahan-arahan ke dalam skrip

 9. Penceritaan dan permainan menggunakan Scratch

 10. Konsep pembolehubah dalam Scratch

 11. Penggunaan arahan-arahan tambahan dalam blok Operator, Variables, Pen, Sound dan Sensing

Tahap Pembelajaran: Permulaan hingga pertengahan

1 - 2 hari

---

10

Linux Multimedia Studio (LMMS) - Gubahan Muzik

 1. Konsep penghasilan muzik secara MIDI vs. persampelan

 2. Antaramuka LMMS

 3. Konfigurasi persembahan dalam LMMS (tempo dan time signature)

 4. Memilih dan memasukkan instrumen

 5. Menyunting Beat dan Bassline

 6. Menyunting lagu

 7. Penggunaan kesan khas

 8. Menerbitkan lagu

Tahap Pembelajaran: Permulaan

1 - 2 hari

Pengetahuan asas teori muzik

11

Blender (Asas) - Model dan Animasi 3D

 1. Konsep kreativiti dalam 3-Dimensi

 2. Antaramuka Blender

 3. Peralatan yang terdapat dalam Blender

 4. Manipulasi objek dalam Object Mode

 5. Manipulasi objek dalam Edit Mode

 6. Manipulasi kamera dan pencahayaan

 7. Konfigurasi bentuk asas

 8. Manipulasi tekstur, bahan dan persekitaran

 9. Animasi ringkas

 10. Contoh animasi yang dihasilkan menggunakan Blender

 11. Rendering dan konfigurasi output berdasarkan sasaran

Tahap Pembelajaran: Permulaan

1 - 2 hari

Cadangan:
Pengetahuan asas teknik penggambaran

12

Edubuntu

 1. Pakej-pakej pembelajaran dalam Ubuntu

 • Blinken
 • GCompris
 • Kalgebra
 • Kanagram
 • KBruch
 • KHangMan
 • KmPlot
 • KTouch
 • KTurtle
 • Marble
 • Step
 • Tux Math
 • Tux Paint
 • Tux Typing
 • Atomix
 • gbrainy
 • Sudoku

Tahap Pembelajaran: Permulaan

1 - 2 hari

Kursus:

Pemasangan GNU/Linux

Pengenalan Kepada Sistem Operasi GNU/Linux

13

relinux - Kompilasi GNU/Linux

 1. Kompilasi distro GNU/Linux (tanpa personalization)

 2. Kompilasi distro GNU/Linux (dengan personalization)

 3. Pengedaran kompilasi menggunakan UNetbootin dan Startup Disk Creator

Tahap Pembelajaran: Pertengahan

1/2 hari

 

Kursus:

Pemasangan GNU/Linux

Pengenalan Kepada Sistem Operasi GNU/Linux

Perisian:
UNetbootin
Startup Disk Creator

14

Amali Server (Debian)

 1. Pemasangan dan pemilihan jenis / peranan server

 2. Keselamatan melalui firewall

 3. Konfigurasi asas HTTP server (Apache)

 4. Konfigurasi asas dan contoh skrip PHP

 5. Konfigurasi asas dan pembangunan pangkalan data MySQL

 6. Konfigurasi asas SSH server

 7. Konfigurasi asas FTP server

 8. Penetapan kuota untuk user dan group

 9. Alternatif penyelenggaraan menggunakan Webmin dan Usermin

Tahap Pembelajaran: Pertengahan

2 hari

 

Kursus:

Pemasangan GNU/Linux

Pengenalan Kepada Sistem Operasi GNU/LinuxPengetahuan asas konsep komputer pelayan (server)

 

15

MyMesyuarat - Sistem Rekod Minit Mesyuarat OSCC, MAMPU

 1. Pemasangan MyMesyuarat

 2. Konfigurasi sistem

 3. Pembinaan jawatankuasa

 4. Pendaftaran dan konfigurasi staf / pengguna

 5. Format minit

 6. Pembinaan mesyuarat dan penjanaan minit oleh pentadbir sistem

 7. Pengesahan kehadiran dan pengisian minit oleh Urusetia / pencatat minit

 8. Pengesahan minit oleh Pengerusi

 9. Cetakan minit dan ekstrak oleh Urusetia / pencatat minit

Tahap Pembelajaran: Permulaan hingga pertengahan

1 - 2 hari

Cadangan:
Amali Server

16

MyTaskManager - Sistem Pengurusan Projek OSCC, MAMPU

 1. Pemasangan MyTaskManager

 2. Konfigurasi sistem

 3. Pembinaan jawatankuasa

 4. Pendaftaran dan Konfigurasi staf / pengguna

 5. Penciptaan dan konfigurasi projek

 6. Pengisian status semasa

 7. Semakan status semasa

Tahap Pembelajaran: Permulaan hingga pertengahan

1 - 2 hari

Cadangan:
Amali Server

17

Scribus - Penerbitan Bercetak

 1. Konfigurasi dokumen
 2. Susunatur imej dan teks berdasarkan jenis dokumen
 3. Penerbitan dokumen

Tahap Pembelajaran: Permulaan

1/2 - 1 hari---
18

Celtx - Skrip dan Storyboard Prapenerbitan Multimedia

 1. Jenis-jenis format prapenerbitan
 2. Jenis-jenis dokumen prapenerbitan
 3. Contoh-contoh skrip dan storyboard berdasarkan format penerbitan sebenar
 4. Penceritaan
 5. Kaedah dan elemen penulisan skrip
 6. Kaedah dan elemen lukisan storyboard
 7. Penerbitan dokumen

Tahap Pembelajaran: Permulaan hingga pertengahan

1 - 2 hari---

Translations

Dasar KPM

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuhkan Bahasa Inggeris

1Murid 1Sukan

NKRA Pendidikan

Rancangan Malaysia Ke-10 (Pendidikan)

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Penanda Buku

Bookmark SK Sena

Hubungi Kami

Logo SK Sena
 
Sekolah Kebangsaan Sena
(SK Sena)
01000 Kangar, Perlis
Malaysia
 
Tel: +604-9772204
Fax: +604-9772203
Koordinat GPS

Malaysian Venue

Code Club World Venue

Komitmen kami untuk Perisian Sumber Terbuka dan Bebas

FOSS @ Sena

LibrePlanet 2014

Statistik Kunjungan

3177391
Hari Ini
Kelmarin
Minggu Ini
Minggu Lepas
Bulan Ini
147
405
1924
2146
5525
Loading ...