Permohonan Online ke Tingkatan 1 Sekolah Berasrama Penuh 2010

Permohonan ke Tingkatan 1  Sekolah Berasrama Penuh  tahun 2010 bagi calon-calon UPSR 2009 telah dibuka dan boleh didapati di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia seperti berikut:

http://apps.emoe.gov.my/sst1online2008/2009/
 
Sehubungan itu,  pihak sekolah bercadang untuk menjemput ibu bapa yang berminat untuk membuat permohonan tersebut  dengan bimbingan guru agar proses permohonan dapat berjalan dengan lancar.
 
 
permohonan sbp