Sekolah Kebangsaan Sena

Penjenamaan Semula Kehadiran Web SK Sena

TechNewsSekolah Kebangsaan Sena baru-baru ini telah melaksanakan proses penjenamaan semula kehadiran web (web presence) organisasinya melalui beberapa inisiatif dalam usaha untuk meningkatkan tahap promosi dan publisiti sekolah dalam media elektronik. Antara inisiatif yang telah dijalankan ialah penjenamaan Saluran YouTube, pembangunan Laman Google+, pengemaskinian Suapan RSS (Rich Site Summary) dan pengekodan Data Berstruktur pada laman web rasmi SK Sena.

Youtube
URL: http://www.youtube.com/sksenaitnm/
Saluran YouTube Rasmi SK Sena mula diwujudkan pada tahun 2011 ketika sebilangan murid SK Sena menyertai Pertandingan Kreatif Sains dan Matematik Peringkat Kebangsaan anjuran Institut Terjemahan Negara Malaysia. Video yang dihasilkan untuk pertandingan tersebut perlu dimuatnaik ke dalam portal video YouTube sebelum didaftarkan dengan penganjur pertandingan. Kini, portal video berkenaan telah ditambahnilai dengan identiti rasmi SK Sena dan memuatkan video-video berkaitan SK SenaKerjasama strategik dengan pelbagai agensi turut meningkatkan potensi kecemerlangan sekolah yang terdapat dalam koleksi YouTube. Pada masa yang sama, koleksi penuh video-video terbitan SK Sena boleh dilayari dalam Galeri Video laman web rasmi SK Sena di http://www.sksena.edu.my/top-galeri/video.

Google+
URL: https://plus.google.com/117152061395713110053/
Google+ merupakan salah satu alternatif rangkaian sosial kepada Facebook. Berbanding pesaing utamanya, Google+ pada masa ini lebih tertumpu kepada kumpulan sasaran dan penggunaan yang lebih profesional, dan mempunyai bilangan pengguna yang terhad. Fungsi utama Laman Google+ Rasmi SK Sena ialah untuk menyebarkan maklumat tentang berita-berita terkini dan aktiviti-aktiviti utama yang berlangsung di SK Sena, serta menjadi sarana untuk para pelawat mengetahui perkembangan pembangunan infrastruktur ICT SK Sena dari semasa ke semasa.

Suapan RSS
URL: http://www.sksena.edu.my/component/ninjarsssyndicator/?feed_id=1&format=raw
SK Sena telahpun mewujudkan perkhidmatan Suapan RSS (RSS Feed) sejak tahun 2012 sebagai satu nilai tambah kepada para pengunjung laman web rasmi SK Sena. Suapan RSS yang juga dikenali sebagai 'Live Bookmark' merupakan perkhidmatan yang membolehkan para pengunjung mendapatkan maklumat langsung setiap kali kandungan laman web rasmi SK Sena dikemaskini. Berita-berita terkini daripada SK Sena akan muncul secara automatik dalam senarai 'Bookmark' pelayar web pengunjung. Anda hanya perlu mengunjungi URL yang tertera di atas dan menekan butang 'Subscribe' untuk melanggan. Tiada sebarang bayaran dikenakan untuk perkhidmatan tersebut.

Data Berstruktur
Penyenaraian dalam enjin-enjin carian terkemuka seperti Google, Yahoo! dan Bing merupakan aspek yang amat penting dalam menentukan tahap kehadiran web Murid SK Sena bukan sahaja dilatih untuk menguasai kemahiran ICT, malah turut diberi pendedahan sehingga mampu menjadi tenaga pengajar dalam bidang tersebutsesebuah organisasi. Pentadbir sistem yang memahami aspek ini berusaha untuk memastikan agar kandungan laman web organisasinya menepati kehendak teknikal enjin-enjin carian agar semua keperluan berada pada tahap optimum. Proses ini juga disebut sebagai 'Search Engine Optimization' atau SEO. Salah satu kaedah yang digunakan untuk meningkatkan tahap profesionalisme penyenaraian laman web dalam enjin carian ialah dengan menggunakan Data Berstruktur (Structured Data), atau juga dikenali sebagai 'Rich Snippets'. Data Berstruktur membolehkan bukan sahaja nama laman web dan kandungannya disenaraikan, malah beberapa data yang lebih berkesan seperti logo organisasi, maklumat perhubungan, penarafan bintang (review) untuk laman web berkenaan dan banyak lagi. Laman web rasmi SK Sena kini telah dikodkan untuk tujuan tersebut dan semua pengekodan yang dilakukan akan diindeks oleh enjin-enjin carian dalam masa terdekat.

Semua pautan yang disenaraikan boleh didapati dalam laman web rasmi SK Sena.

Ketika bercakap kepada wartawan MEDIASENA tentang penaiktarafan tersebut, Guru Besar, En. Roslan bin Yatim mengulas bahawa inisiatif-inisiatif berkenaan dilaksanakan setelah catatan kunjungan ke laman web rasmi SK Sena mencecah 1 juta pada pertengahan tahun 2013.

"Pentadbiran sekolah telah mencetuskan beberapa idea untuk mengembangkan lagi potensi kemudahan Internet yang digunapakai oleh SK Sena ketika ini berdasarkan trend-trend terkini dalam penggunaan pelbagai teknologi berasaskan web. Kami sentiasa melihat bahawa pengeksploitasian teknologi yang pelbagai bukan sahaja dapat mendedahkan kehadiran SK Sena dalam Internet kepada pelbagai pihak di seluruh dunia, malah turut membuka lebih banyak peluang kecemerlangan untuk warga sekolah pada masa hadapan jika dilakukan dengan betul dan terancang. Idea-idea tersebut kemudiannya diperhalusi dan dilaksanakan oleh jawatankuasa Program Persekitaran Pintar SK Sena, S.E.N.A CyQUEST."

Ujar beliau lagi,

"Pada masa yang sama, pihak sekolah juga telah meningkatkan tahap pengiktirafan dan memperkembangkan lagi modul latihan pengaturcaraan komputer yang dijalankan di SK Sena melalui pendaftaran sebagai salah satu lokasi Code Club World, iaitu rangkaian kelab pengaturcaraan komputer sedunia untuk kanak-kanak yang diasaskan di United Kingdom."

SK Sena merupakan lokasi pertama seumpamanya di Malaysia dan buat masa ini merupakan satu-satunya lokasi tempatan, serta merupakan salah satu daripada empat lokasi di sekitar rantau Asia Tenggara. Lokasi-lokasi serantau Code Club World yang lain ialah di Tanglin Trust School, Singapura, Shrewsbury International School, Bangkok, Thailand dan Rumah Pintar Multimedia, Surabaya, Indonesia.

UPSR 2018

24.09.2018 08:00

Translations

Free Software For Education

A Word From The Creator Of Our Favorite Computer Operating System

Q: So, how do you feel about potentially billions of dollars of wealth being created from your creation that you're not necessarily directly cashing out?

A: So? If I hadn't made Linux available, I mean, I wouldn't have gotten a name, (or) money that way either. So I mean, it's a win-win situation. Just the fact that there are a lot of commercial companies, means that there are a lot of Linux people who used to work on Linux (kind of) along the side, and now they get paid for doing what they wanted to do. That helps me in the sense that I wanted them to work on Linux anyway.

- Linus Torvalds

 


 

No To Restricted Boot

This work by Erik Steinmann is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Creative Commons License

 


 

Vote for open innovations and competitive technologies. Keep Patent Trolls™ out of education!

Pautan

Kerajaan Negeri Perlis

Anuban Satun School, Thailand

Laman Wikipedia SK Sena

MyGovernment

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

Open Source Competency Center

Multimedia Development Corporation

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Kementerian Pendidikan Malaysia

Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia

Universiti Malaysia Perlis

Universiti Sains Malaysia

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Institut Pendidikan Guru Perlis

Jabatan Pendidikan Perlis

Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perlis

Zoom-A

EDUWEBTV

Groklaw - Digging for Truth

GNUs Not Unix

Linux

The Internet's #1 Education Site for K-8 Kids and Teachers